ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ 

Χρωματισμός πλοίων και σκαφών


Επικαλύψεις σωλήνων και δεξαμενών


Επικαλύψεις χάλυβα


Ψεκασμός χρώματος πεπιεσμένου αέρα


Επίστρωση πυροπροστασίας και Βιομηχανικές επιστρώσεις
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ) 

Προετοιμασία επιφανειών χάλυβα


Αφαίρεση σκουριάς


Αφαίρεση κουκίδων χάλυβα


Πλύσιμο υψηλής πίεσης


Χειροκίνητη αφαίρεση σκουριά


Μηχανοκίνητη αφαίρεση σκουριάς

Εργασίες Χρωματισμού και Επικάλυψης

Εργασίες πλήρωσης και καθαρισμού


Καθαρισμός υψηλής πίεσης


Εργασίες ψεκασμού και βαφής

Εργασία λείανσης


Εργασίες Αμμοβολής


Ειδικές τεχνικές επικάλυψης