Επικάλυψη και Χρωματισμός (Πλοίων-Σκαφών)

Προετοιμασία επιφανειών, επικάλυψη με στόχο και χρωματισμός. 

Καθαρισμός και Χρωματισμός

Καθαρισμός και Χρωματισμός μεταλλικών ράβδων στήριξης

Αμμοβολή και Χρωματισμός

Καθαρισμός, αμμοβολή, προετοιμασία επιφάνειας και χρωματισμός επιφανειών χάλυβα.